News Category Navigation Portlet

Arkiv

Senaste (10)

News List Filter Portlet

Kategori

  • Alla (8)
  • Universitetsnyheter (8)

Central News List Portlet

Aktuellt för anställda

Mon Dec 18 10:49:00 CET 2017

Nytt ekonomisystem sjösätts i januari

I januari 2018 inför universitetet ett nytt ekonomisystem, med namnet Easy. Det innebär att Primula kommer att vara stängt längre än vanligt i samband med lönekörningen, fram till och med den 22 december.

Universitetsnyheter

Mon Dec 18 08:00:00 CET 2017

Alternativ app ska underlätta skanning

Det är fortfarande vissa problem att skanna i eduPrint, och det så kallade införandeprojektet har därför beslutat att aktivera en alternativ skanningsapp. Denna app, kallad ”Skanner”  i panelen, kan dock endast skanna till e-post, inte till filservrar eller molnlagring

Universitetsnyheter

Fri Dec 15 13:59:00 CET 2017

Campuskort blir lånekort

Universitetsbiblioteket byter låneautomater den 15 januari 2018 vilket innebär att det nuvarande lånekortet slutar gälla och att campuskortet blir lånekort för studenter och anställda. 

Universitetsnyheter

Tue Dec 12 16:08:00 CET 2017

Beslut om prorektor

Vid dagens konsistoriesammanträde beslutades att Anders Malmberg fortsätter som prorektor de kommande tre åren.

Universitetsnyheter

Tue Dec 12 10:05:00 CET 2017

Dagens konsistoriesammanträde

Dagens konsistoriesammanträde tar bland annat upp frågan om lagring av forskningsdatabas till beslut.

Universitetsnyheter

Mon Dec 11 10:18:00 CET 2017

Stort intresse för universitetets utvärderingsmodell

Det var övervägande positiva tongångar när företrädare för de tio utbildningarna som testat universitetets egen modell för utbildningsutvärderingar, delade med sig av sina erfarenheter. Intresset var stort för denna första årliga konferens vid Uppsala universitet.

Universitetsnyheter

Thu Dec 07 09:11:00 CET 2017

Universitetet konstaterar oredlighet bakom plaststudie

I juni 2016 publicerades en vetenskaplig artikel i tidskriften Science som beskrev hur fisk i tidiga utvecklingsstadier konsumerar mikroplastpartiklar. Studien fick stor uppmärksamhet men anmäldes också för oredlighet i forskning av en forskargrupp. Den 6 december 2017 fattade Uppsala universitet beslut i ärendet.

Universitetsnyheter

Mon Dec 04 11:13:00 CET 2017

Återbruk av möbler: ytterligare 1 500 objekt tillgängliga efter behov

Första omgången av Återbruksprojekt Segerstedt är klar men det finns ytterligare ca 1 500 begagnade möbler kvar på lagret i BMC, möbler som kan övertas av institutioner och enheter.

Universitetsnyheter

<
>