News Category Navigation Portlet

News List Filter Portlet

Kategori

  • Alla (12)
  • Namn som nämns (3)
  • Universitetsnyheter (11)

Central News List Portlet

Aktuellt för anställda

Wed Dec 27 10:43:00 CET 2017

Fem utbildningsprogram i topp i vårens antagning 

Psykolog- respektive läkarprogrammet toppar vårens antagning vid Uppsala universitet, tätt följt av dietist- respektive juristprogrammet. Det visar antagningsstatistik för vårterminen, vilken också visar på en tvåprocentig ökning av antalet antagningar till universitetet.

Universitetsnyheter

Wed Dec 20 10:47:00 CET 2017

God Jul och Gott nytt år

Universitetsledningen summerar 2017 och hälsar alla medarbetare God Jul och Gott Nytt år!

Universitetsnyheter

Mon Dec 18 14:37:00 CET 2017

Nytt rektorsråd för internationalisering

Anders Backlund är nytt rektorsråd för internationalisering.

Universitetsnyheter Namn som nämns

Mon Dec 18 11:06:00 CET 2017

Nytt rektorsråd för lika villkor

Cecilia Wejryd är nytt rektorsråd för lika villkor.

Universitetsnyheter Namn som nämns

Mon Dec 18 08:00:00 CET 2017

Alternativ app ska underlätta skanning

Det är fortfarande vissa problem att skanna i eduPrint, och det så kallade införandeprojektet har därför beslutat att aktivera en alternativ skanningsapp. Denna app, kallad ”Skanner”  i panelen, kan dock endast skanna till e-post, inte till filservrar eller molnlagring

Universitetsnyheter

Fri Dec 15 14:40:00 CET 2017

Dan Larhammar - ny preses i Kungl. Vetenskapskademien

Den 13 december valdes biologiprofessor Dan Larhammar till ny preses av Kungl. Vetenskapsakademien. Som preses blir han Akademiens ordförande och främste företrädare. Ett av målen är att göra Akademien och det vetenskapliga budskapet mer synligt i samhällsdebatten. 

Namn som nämns

Fri Dec 15 13:59:00 CET 2017

Campuskort blir lånekort

Universitetsbiblioteket byter låneautomater den 15 januari 2018 vilket innebär att det nuvarande lånekortet slutar gälla och att campuskortet blir lånekort för studenter och anställda. 

Universitetsnyheter

Tue Dec 12 16:08:00 CET 2017

Beslut om prorektor

Vid dagens konsistoriesammanträde beslutades att Anders Malmberg fortsätter som prorektor de kommande tre åren.

Universitetsnyheter

Tue Dec 12 10:05:00 CET 2017

Dagens konsistoriesammanträde

Dagens konsistoriesammanträde tar bland annat upp frågan om lagring av forskningsdatabas till beslut.

Universitetsnyheter

Mon Dec 11 10:18:00 CET 2017

Stort intresse för universitetets utvärderingsmodell

Det var övervägande positiva tongångar när företrädare för de tio utbildningarna som testat universitetets egen modell för utbildningsutvärderingar, delade med sig av sina erfarenheter. Intresset var stort för denna första årliga konferens vid Uppsala universitet.

Universitetsnyheter

Thu Dec 07 09:11:00 CET 2017

Universitetet konstaterar oredlighet bakom plaststudie

I juni 2016 publicerades en vetenskaplig artikel i tidskriften Science som beskrev hur fisk i tidiga utvecklingsstadier konsumerar mikroplastpartiklar. Studien fick stor uppmärksamhet men anmäldes också för oredlighet i forskning av en forskargrupp. Den 6 december 2017 fattade Uppsala universitet beslut i ärendet.

Universitetsnyheter

Mon Dec 04 11:13:00 CET 2017

Återbruk av möbler: ytterligare 1 500 objekt tillgängliga efter behov

Första omgången av Återbruksprojekt Segerstedt är klar men det finns ytterligare ca 1 500 begagnade möbler kvar på lagret i BMC, möbler som kan övertas av institutioner och enheter.

Universitetsnyheter

<
>