News Category Navigation Portlet

News List Filter Portlet

Kategori

  • Alla (12)
  • Universitetsnyheter (12)

Central News List Portlet

Aktuellt för anställda

Fri Oct 28 08:56:00 CEST 2016

Välkommen till ett seminarium om alumnverksamheten

Syftet med seminariet är att ge inspiration och konkreta exempel på hur Uppsala universitet kan arbeta med alumnkontakter och vad alumnerna kan bidra med inom bl. a. programsamordning, studie- och karriärvägledning, studentrekrytering och studentutbytesverksamhet samt inom arbetet med kvalitet och utvärdering.

Universitetsnyheter

Wed Oct 26 16:35:00 CEST 2016

Rekryteringsprocessen för rektor ska ut på remiss

Konsistoriet har beslutat om att formerna för framtagande av förslag på rektor ska skickas på intern remiss med utgångspunkt från det förslag på process för rektorsval som tagits fram av universitetsdirektören.

Universitetsnyheter

Wed Oct 26 15:02:00 CEST 2016

Forskningsstrategier fastställda för fortsatt positiv utveckling

Uppsala universitets står med stor bredd och ett flertal styrkeområden inom forskningen väl rustad för framtiden. Idag fastställdes forskningsstrategierna för de kommande fyra åren av konsistoriet där en rad breda teman pekas ut för strategiska satsningar.

Universitetsnyheter

Wed Oct 26 09:32:00 CEST 2016

Ny modell för utvärdering och utveckling av Uppsala universitets utbildningar

Rektor har beslutat om en ny modell för utvärdering av utbildning som ska användas inom Uppsala universitet för att systematiskt säkerställa och utveckla kvaliteten på utbildningarna. Ambitionen är att modellen ska stimulera lärare och studenter att skapa en utbildning av högsta nationella och internationella kvalitet.

Universitetsnyheter

Tue Oct 25 18:15:00 CEST 2016

Konsistoriet tar ställning till fortsatt process för tillsättning av rektor

Imorgon, onsdag, diskuterar konsistoriet två för Uppsala universitet viktiga framtidsfrågor. De nya forskningsstrategierna och formerna för rekrytering av rektor och utseende av prorektor, den senare frågan har fått stor uppmärksamhet utanför universitetet på senare tid.

Universitetsnyheter

Fri Oct 21 14:51:00 CEST 2016

Nu är hela universitetet anslutet till lönefunktionen

Sedan 19 oktober är alla universitetets institutioner och avdelningar anslutna till den universitetsgemensamma lönefunktionen. Projektet startade våren 2014 med uppgift att skapa en enhetlig handläggning av alla lönerelaterade ärenden på universitetet.

Universitetsnyheter

Thu Oct 20 10:28:00 CEST 2016

Promenera med ”Bissen” för hjärnforskningen!

Den 19 november arrangeras en välgörenhetspromenad i Uppsala till förmån för hjärnforskningen. Du promenerar 2 km, skänker 50 kronor till hjärnforskningen, andas lite frisk luft och passar samtidigt på att träffa några av Uppsalas skarpaste hjärnforskare. Därefter kan du njuta av en bandymatch på elitnivå.

Universitetsnyheter

Mon Oct 10 16:15:00 CEST 2016

Enkät till internationella studenter

En elektronisk enkät, International Student Barometer (ISB), skickas ut i mitten av oktober ut via e-post till våra internationella studenter vid universitetet.

Universitetsnyheter

Mon Oct 10 11:36:00 CEST 2016

Dags att söka till Mentor4Research 2017

Är du nyfiken på kommersialisering och vill utforska vilka möjligheter till nyttiggörande din egen forskning kan erbjuda? Då är Mentor4Research programmet för dig! I början av februari 2017 startar en ny omgång av Mentor4Research.

Universitetsnyheter

Tue Oct 04 15:00:00 CEST 2016

Fina forskarpresentationer på Grand Prix i Uppsala

Det blev Marlene Andersson från SLU som vann Forskar Grand Prix i fredagskväll inför en entusiastisk publik i en överfull sal på Västgöta nation. Åtta suveräna forskningspresentationer gav höga poäng hos juryn men det var publikens röster som slutligen vägde tyngst.

Universitetsnyheter

Tue Oct 04 11:16:00 CEST 2016

Ny kartläggning av studieadministratörernas digitala arbetsmiljö

Under hösten 2016 kommer studieadministratörernas digitala arbetsmiljö att kartläggas vid Uppsala universitet. Gerolf Nauwerck, doktorand vid IT-institutionen ansvarar för undersökningen.

Universitetsnyheter

Tue Oct 04 10:27:00 CEST 2016

Tidsplan för lönerevison är nu klar

Tidsplanen för lönerevisionen är nu klar. Efter lönesamtal, lokala förhandlingar och lönesättande samtal betalas den nya lönen ut i mars 2017.

Universitetsnyheter

<
>