News Category Navigation Portlet

News List Filter Portlet

Kategori

  • Alla (12)
  • Universitetsnyheter (12)

Central News List Portlet

Aktuellt för anställda

Fri May 29 10:14:00 CEST 2015

Europa och Sydafrika byter studenter och forskare

Innovation och entreprenörskap är en central del i stipendieprojektet INSPIRE som finansierar student- och forskarutbyten mellan åtta europeiska och tio sydafrikanska universitet. Uppsala universitet koordinerar projektet och den 3-4 juni kommer representanter från samtliga partneruniversitet till Uppsala för INSPIRE Innovation Meeting.

Universitetsnyheter

Fri May 29 10:06:00 CEST 2015

Akademiska kapellet firar våren och Sibelius

Den 30 maj ger Kungliga Akademiska kapellet Vårkonsert i Universitetsaulan under ledning av Stefan Karpe. Solist är Roland Pöntinen, en av Sveriges främsta pianister. Det bjuds på verk av Ravel, Prokofiev och självklart 150-årsjubilaren Sibelius.

Universitetsnyheter

Tue May 26 11:26:00 CEST 2015

Öppen föreläsning om antibiotikaresistens

Temat för Uppsala Health Summit 2015 är antibiotikaresistens. Antibiotikaresistens är ett av de största hoten idag mot människors och djurs hälsa. I samband med Uppsala Health Summit ges en öppen föreläsning om antibiotikaresistensens utmaningar av doktor Manica Balasegaram från Läkare utan gränser.

Universitetsnyheter

Tue May 26 10:01:00 CEST 2015

Indiens president talar i universitetsaulan

Den andra juni, i samband med det indiska statsbesöket i Sverige, kommer Indiens president, H.E. Pranab Mukherjee att besöka Uppsala universitet. Vid besöket håller han ett anförande i universitetsaulan.

Universitetsnyheter

Wed May 20 15:12:00 CEST 2015

Pedagogiska pristagare utsedda

2015 års pedagogiska pristagare vid Uppsala universitet undervisar i ämnen kopplade till lingvistik och filologi, kostvetenskap, läkemedelskemi samt ekologi och genetik. Det fria pedagogiska priset tillfaller Felix Ho vid institutionen för kemi för hans arbete med att utveckla studenternas förmåga till vetenskaplig reflektion.

Universitetsnyheter

Tue May 19 10:17:00 CEST 2015

Lättare att hitta rätt information om lön

Lönerelaterad information om exempelvis ersättningar, reseräkningar och semestrar har förbättrats i medarbetarportalen, så att du lättare ska kunna hitta den information du söker. Samtidigt har enkla och pedagogiska manualer tagits fram både på svenska och engelska. Bakgrunden är att allt flera medarbetare nu egenrapporterar till den gemensamma lönefunktionen.

Universitetsnyheter

Tue May 19 10:08:00 CEST 2015

Egenrapportering - gäller allt fler medarbetare

En gemensam lönefunktion är en del av det omfattande Kaia-projektet. Under maj månad ansluts hela det teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet till denna funktion, där sedan tidigare 17 enheter är anslutna - inklusive områdeskanslierna och universitetsförvaltningen.

Universitetsnyheter

Wed May 13 14:57:00 CEST 2015

Rektor ny ordförande i Matariki-nätverket

Rektor Eva Åkesson har nyligen valts till ny ordförande i Matariki-nätverkets Executive Board. Hon tillträder den 1 juli.

Universitetsnyheter

Wed May 13 09:36:00 CEST 2015

Dags att nominera till Hjärnäpplet

Med Hjärnäpplet vill Uppsala universitet uppmärksamma forskare och forskarstuderande vid universitetet som framgångsrikt engagerat sig i kunskapsöverföring och innovation med utgångspunkt från forskning. Nu är det dags att nominera kandidater till årets innovationspris.

Universitetsnyheter

Thu May 07 16:13:00 CEST 2015

Vårpromotionen närmar sig

Den 29 maj är det dags för Uppsala universitets stora examensfest - doktorspromotionen. 125 nya doktorer och 11 jubeldoktorer promoveras under högtidliga former i universitetshusets aula. Festligheterna fortsätter under kvällen med middag i rikssalen på Uppsala slott.

Universitetsnyheter

Thu May 07 00:00:00 CEST 2015

Lönerevisionen avslutad

Löneförhandlingarna är nu avslutade och alla anställda kommer att få sin nya lön utbetald med majlönen. De nya lönerna gäller från 1 maj 2015. Besked om ny lön lämnas av respektive chef. Stina Nyström, personaldirektör           Per Sundman, ordförande SACO-S rådet                 ...

Universitetsnyheter

Tue May 05 00:00:00 CEST 2015

Bra placering i ny rankning av ämnesområden

I en ny rankning från QS World University Rankings, som listat olika ämnesområden vid universitet runt om i världen, finns Uppsala universitet med bland de 200 bästa i världen inom 24 av 36 ämnesområden.

Universitetsnyheter

<
>