News Category Navigation Portlet

News List Filter Portlet

Kategori

  • Alla (15)
  • Universitetsnyheter (15)

Central News List Portlet

Aktuellt för anställda

Fri Feb 28 00:00:00 CET 2014

Tillförordnade vicerektorer utses

Efter konsistoriets beslut igår har tre vicerektorer begärt entledigande från sina uppdrag, och rektor har beviljat detta under dagen. Förutom de tre vicerektorerna har ställföreträdarna Mats Larhed, medicin och farmaci, samt Sven-Erik Brodd, humaniora och samhällsvetenskap, begärt entledigande.

Universitetsnyheter

Fri Feb 28 00:00:00 CET 2014

Snacka om energi när elever intog multihallarna!

Närmare 1 300 grundskoleelever besökte under dagen Uppsalas stora vetenskapsfestival SciFest - anordnad av Uppsala universitet - för att inspireras och få energi om hur vi kan jobba för en bättre värld och en hållbar utveckling. Imorgon, lördag, slås portarna upp för allmänheten.

Universitetsnyheter

Thu Feb 27 00:00:00 CET 2014

Se presskonferensen från dagens konsistoriemöte

Presskonferensen från dagens extrainsatta konsistoriemöte angående ledningskrisen, direktsändes över universitetets webb och kan nu ses i efterhand.

Universitetsnyheter

Thu Feb 27 00:00:00 CET 2014

Sju medarbetare får Gustaf Adolfsmedalj

Fyra Gustaf Adolfsmedaljer i guld och tre i silver har tilldelats medarbetare vid Uppsala universitet.

Universitetsnyheter

Thu Feb 27 00:00:00 CET 2014

Konsistoriet avvisar avgångskrav mot rektor

Uppsala universitets styrelse, konsistoriet, ger rektor Eva Åkesson förtroende att även i fortsättningen leda Uppsala universitet. Det meddelas idag vid en presskonferens efter ett extrainsatt sammanträde.

Universitetsnyheter

Tue Feb 25 00:00:00 CET 2014

Ledningskrisen i korthet

Det har under en tid funnits meningsskiljaktigheter mellan rektor och vicerektorerna i universitetsledningen, framförallt gällande frågor om ledarskap och styrning.

Universitetsnyheter

Thu Feb 20 00:00:00 CET 2014

2013 ett bra år för Uppsala universitet

Flera positiva trender kan ses i årsredovisningen för Uppsala universitet, som idag diskuteras av konsistoriet. Bland annat fortsätter EU-finansieringen att öka.

Universitetsnyheter

Thu Feb 20 00:00:00 CET 2014

Konsistoriet informerades om ledningskrisen

Under dagens sammanträde i konsistoriet informerades ledamöterna om förtroendekrisen i ledningen. Nya möten blir det på måndag och torsdag nästa vecka.

Universitetsnyheter

Thu Feb 20 00:00:00 CET 2014

Allt fler skriver högskoleprovet

Av de lärosäten som arrangerar högskoleprovet är ökningen allra störst vid Uppsala universitet. 44 procent fler skriver provet vid Uppsala universitet i vår, jämfört med förra våren.

Universitetsnyheter

Wed Feb 19 00:00:00 CET 2014

Vårdutbildningar utvärderade

Universitetskanslersämbetet presenterar i dag resultatet av nya utvärderingar. Uppsala universitets utbildning som leder till sjuksköterskeexamen får betyget ”hög kvalitet” medan kandidatexamen i vårdvetenskap anses innehålla brister.

Universitetsnyheter

Tue Feb 18 00:00:00 CET 2014

Dataproblem kräver ny anmälan

Har du anmält dig till en svensk brandskyddsutbildning på Viktoria - men inte fått någon bekräftelse?

Universitetsnyheter

Sun Feb 16 00:00:00 CET 2014

Seminarium om självständiga arbeten

Kvalitetsrådet inbjuder till seminarium om självständiga arbeten - organisering för kvalitet.

Universitetsnyheter

Wed Feb 12 00:00:00 CET 2014

Splittring i universitetsledningen

Under en tid har det rått meningsskiljaktigheter i Uppsala universitets ledning, bland annat kring frågor om ledning och styrning. Det har varit en tid med stora förändringar inom högskolesektorn och då utsätts det interna samarbetet för extra starka påfrestningar.

Universitetsnyheter

Tue Feb 04 00:00:00 CET 2014

Ny och samlad plan för allt IT-stöd

För första gången finns en samlad handlingsplan för allt informationstekniskt stöd vid Uppsala universitet. Samordning, standardisering och gemensamma lösningar är ledord för den plan som nyligen tagits av rektor.

Universitetsnyheter

Tue Feb 04 00:00:00 CET 2014

Attraktiva bostäder för gästforskare

Uppsala University Housing Office hyr in, möblerar och inreder bostäder för gästforskare och internationella studenter på uppdrag av Uppsala universitet.

Universitetsnyheter

<
>