News Category Navigation Portlet

News List Filter Portlet

Kategori

  • Alla (19)
  • Universitetsnyheter (19)

Central News List Portlet

Aktuellt för anställda

Thu Oct 31 00:00:00 CET 2013

Universitetet avvisar bristfälligt stiftelseförslag

Uppsala universitets styrelse, konsistoriet, avvisar förslaget att svenska lärosäten ska kunna ombildas till högskolestiftelser, och efterlyser ett rejält omtag i autonomifrågan.

Universitetsnyheter

Thu Oct 31 00:00:00 CET 2013

Teknik- och ingenjörsutbildningar utvärderade

Universitetskanslersämbetet har utvärderat totalt 364 teknik- och ingenjörsutbildningar vid de svenska lärosätena. 15 av Uppsala universitets 20 utbildningar fick hög eller mycket hög kvalitet, medan fem bedömdes ha vissa brister.

Universitetsnyheter

Tue Oct 29 00:00:00 CET 2013

Se glimtar från TEA-dagen på film

TEA-dagen är en årlig inspirations- och mötesdag för teknisk och administrativ personal vid Uppsala universitet. I år hölls dagen den 17 oktober. http://media.medfarm.uu.se/play/kanal/1/video/3695

Universitetsnyheter

Tue Oct 29 00:00:00 CET 2013

Stora stipendier att söka

Stipendier på hundratusentals kronor finns att söka för geriatrisk forskning, för odontologisk och stomatologi forskning och för forskning inom naturvetenskap och medicinsk.

Universitetsnyheter

Tue Oct 22 00:00:00 CEST 2013

Öka chansen att kommersialisera din forskning

Senast den 31 oktober ska ansökan vara inne till det exklusiva mentorprogrammet Mentor4Research - öppet för all forskning som har potential att kommersialiseras.

Universitetsnyheter

Mon Oct 21 00:00:00 CEST 2013

Konsistoriet tar upp stiftelsefrågan

Verksamhetsplanen, strategiarbetet och stiftelsefrågan är tre viktiga ting som kommer att diskuteras unders konsistoriets internat den 29-30 oktober.

Universitetsnyheter

Mon Oct 21 00:00:00 CEST 2013

Fusk - ett hot mot utbildningskvalitén?

Fusk är inte särskilt vanligt. De flesta studenter hanterar sina studier på ett ansvarsfullt sätt. Men när det väl inträffar är det ett misslyckande. Alla har något att förlora - den enskilde studenten som fuskar och utbildningen vars kvalitet och legitimitet kan ifrågasättas. Hur minimerar vi problemet?

Universitetsnyheter

Fri Oct 18 00:00:00 CEST 2013

Kraftig ökning av antalet sökande till vårterminen

Totalt sökte 54 391 personer till universitetet inför vårterminen 2014, en ökning med 39,1 procent jämfört med förra våren. Antalet sökande till Campus Gotland har också dubblerats.

Universitetsnyheter

Tue Oct 15 00:00:00 CEST 2013

Välkommen till 400-års jubileum

Det har gått 400 år sedan den första professorn i medicin och fysik utnämndes vid Uppsala universitet. Det firas bland annat med symposium i universitetsaulan.

Universitetsnyheter

Tue Oct 15 00:00:00 CEST 2013

Kom och diskutera utvärderingssystemet!

Vad betyder kvalitet och hur mäts den? Utvärderingssystemet för högre utbildning diskuteras flitigt och nu inbjuds alla intresserade till en diskussion den 21 oktober, hos UU Innovation i Uppsala.

Universitetsnyheter

Mon Oct 14 00:00:00 CEST 2013

Lunchseminarium om Erasmus Mundus

Alla intresserade hälsas välkomna till ett lunchseminarium om Erasmus Mundus – stipendieprogrammet för samarbeten mellan Europa och resten av världen.

Universitetsnyheter

Wed Oct 09 00:00:00 CEST 2013

Var uppmärksam på nätfiske!

Nätfiske är ett av vår tids största IT-säkerhetsproblem. Det är ett försök att lura av dig personliga uppgifter, såsom lösenord, användarnamn, kontonummer eller koder - via e-post eller webbformulär. Därefter missbrukas uppgifterna på olika sätt.

Universitetsnyheter

Tue Oct 08 00:00:00 CEST 2013

Engagerad debatt om högskolestiftelser

Nedräkning pågår för den omdiskuterade frågan om svenska lärosätens självständighet från staten. Den 7 oktober tog många anställda chansen att diskutera förslaget om högskolestiftelser med statssekreterare Peter Honeth.

Universitetsnyheter

Tue Oct 08 00:00:00 CEST 2013

Tyck till om Uppsala University Press!

Sedan i våras pågår en utredning på uppdrag av rektor vars syfte är att utreda förutsättningarna för ett Uppsala University Press samt att bättre samordna distributionen av tryckta skrifter från universitetet. Ordförande för utredningen är Jan Ivar Mattsson, seniorrådgivare och ledningsråd. ...

Universitetsnyheter

Tue Oct 08 00:00:00 CEST 2013

Plats 111 i Times Higher Education

Universitetet hamnar på 111:e plats och har tappat några placeringar sedan förra året när Times Higher Education rankar de 200 bästa universiteten.

Universitetsnyheter

Sun Oct 06 00:00:00 CEST 2013

Personalfest i november

Snart är det dags för personalfest på slottet igen, närmare bestämt den 29 november klockan 18.00. Årets fest är ABBA - influerad, till middagen underhåller gruppen Waterloo, som turnerar världen runt med ";ABBA - The Show";. Pris: 350 kronor. Anmälan öppnar måndag 28 oktober...

Universitetsnyheter

Fri Oct 04 00:00:00 CEST 2013

Löneadministrationen ses över

Under perioden oktober-november kommer data om det personal- och löneadministrativa arbetet vid universitetet att samlas in med hjälp av en webbaserad enkät och intervjuer. Datainsamlingen berör ca 280 administratörer, samt ett antal prefekter.

Universitetsnyheter

Thu Oct 03 00:00:00 CEST 2013

Utlysning av U4:s program för rörlighet

U4-nätverket har publicerat ansökningsomgången för sitt program för rörlighet 2014. Programmet ger studenter och forskare möjlighet att resa mellan de fyra partneruniversitet och stanna kortare eller längre tid.

Universitetsnyheter

Wed Oct 02 00:00:00 CEST 2013

Årets alumn 2013: "Satsa på det du brinner för!”

Petra Einarsson har utsetts till Årets alumn vid Uppsala universitet. Hon är VD för Sandvik Materials Technology och första kvinna i Sandviks koncernledning som leder ett affärsområde. I motiveringen: ”... har utmärkt sig i sin karriär på Sandvik och är en god ambassadör för Uppsala universitet.”

Universitetsnyheter

<
>