Sasuf är ett internationaliseringsprojekt med 14 svenska och 27 sydafrikanska universitet tillsammans med olika organisationer och samhällsinstitutioner. Syftet är att utveckla gemensamma lösningar på utmaningar i FN:s hållbarhetsmål och i Agenda 2030.

Sasuf:s fjärde forsknings- och innovationsvecka äger rum virtuellt den 19-23 september 2022.

1 april till 21 augusti 2022 kan du anmäla workshops och sessioner till konferensen The South Africa – Sweden University Forum (Sasuf).