Universitetet som helhet är en mångkulturell miljö och vetenskapsområdet för medicin och farmaci är inget undantag med en synnerligen bred blandning kulturella bakgrunder hos både medarbetare och studenter. Sammansättningen på områdets master- och forskarutbildningar är mycket internationell och många av grundutbildningarna har en hög andel studenter med utländsk bakgrund. Både student- och personalmobilitet spås öka, med fler internationella erfarenheter som följd, och antalet aktiviteter inom internationalisering på hemmaplan ökar stadigt.

Som en del i internationaliseringsarbetet erbjuder Medfarm årligen sina medarbetare, doktorander och studenter workshoppar i kulturell intelligens med Charlotta Öberg från PRISMA Cross-Cultural Consultants. Hon är expert på kulturell mångfald och interkulturell kommunikation och en internationellt efterfrågad föreläsare på ämnet, bland annat med uppdrag från australiensiska regeringen.

Workshoppen hölls första gången 2019 för personal och mastersstudenter vid Medfarm som ett pilotprojekt och har också erbjudits på prov till grundutbildningarna. Satsningen föll väl ut och utbildningskommittéerna för medicinska och farmaceutiska fakulteterna samt för Medfarms forskarutbildning har därför beslutat om ett projekt där man gemensamt finansierar workshopparna under tre år (2022–2024).

Sedan pilotprojektet 2019 har ett drygt hundratal anställda och doktorander tillägnat sig workshopen och mottagandet har varit oerhört positivt. Här är några citat från deltagarna: 

”A reminder of considering others when working together. That it is our responsibility to think beyond ourselves and our own view of normal.”

”Amazing talk! The online tools really help to make it dynamic and easy to participate.”

”I wish that some of my colleagues could attend this workshop. There are many of them that would benefit greatly from it.”

I höst drar det treåriga projektet igång på allvar. Workshoppen genomförs via Zoom och innehåller flera intressanta interaktiva moment som sätter fingret på kulturella skillnader och likheter samt hur kulturell mångfald kan bidra till att öka ett teams prestation.

Personalens och doktorandernas workshop hålls den 22 september kl. 10-12.

Läs mer och anmäl dig