Workshoppen riktar sig till pedagogisk personal vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Även andra får delta men pedagogisk personal har företräde om platserna inte skulle räcka till.

CLIL Med är ett Erasmus+ strategiskt partnerskapsprojekt, med syftet att dela verktyg för att effektivt undervisa på engelska i ett mångkulturellt och flerspråkigt klassrum. Projektet syftar till att stärka medicinska högskolor i att förbereda studenter för att bli kvalificerade läkare.