– Jag har tillsammans med kommunikatörer i Australien och Stockholm Environment Institute fått medel från forskningsrådet Formas för ett kommunikationsprojekt som handlar om de globala hållbarhetsmålen, säger Olle Terenius, forskare vid institutionen för cell- och molekylärbiologi och även Uppsala universitets expert på Wikipedia för forskningskommunikation.

Tillsammans med Erik Sahlée, universitetslektor i meteorologi vid institutionen för geovetenskaper, genomför han detta pilotprojekt som framförallt riktar sig mot forskare som vill bidra till att förbättra artiklar på Wikipedia inom dessa områden.

Men det handlar också om att engagera nästa generations forskare, det vill säga de som nu går på gymnasiet och vars framtid i stor utsträckning kommer att påverkas av hur världen hanterar hållbarhetsfrågorna.

– Wikipedia-samarbetet är ett upplägg där alla vinner; eleverna lär sig direkt av forskarna och klimattexterna på Wikipedia blir radikalt förbättrade, säger Olle Terenius.

Läs hela nyhetsartikeln på institutionen för geovetenskapers webbplats.