Varför gör ni de här webbinarierna?

– Vi vill informera om möjligheter som ENLIGHT-nätverket erbjuder för personal och studenter. Projektet går nu in på sista året i det treåriga pilotprojekt som inleddes i november 2020. Flera olika verktyg, nätverk och aktiviteter har tagits fram och testats under den här perioden. Nätverket kommer också lämna in en ny ansökan till EU-kommissionen om att gå in i nästa fas av utvecklingen av Europauniversitet. Vi vill erbjuda möjligheten för alla anställda och studenter att delta i denna utveckling tillsammans i den nya projektperioden, som beräknas starta i november 2023.

Vad kommer ni att berätta om på webbinarierna?

– ENLIGHT omfattar aktiviteter för nästan alla målgrupper på universitetet. Pedagogiska verktyg kring utmaningsdriven utbildning har lanserats för lärare tillsammans med priser och konferensen för bland annat pedagogik och regionsamverkan, kurser har utvecklats för studenter. Det finns nätverk för utveckling av virtuella kurser, entreprenörskap och flerspråkighet med mera. Vi vill använda detta tillfälle att informera om bredden på aktiviteterna och berätta om nya initiativ i den kommande projektperioden. ENLIGHT:s nya webbplats har också publicerats, där vi samlar information allteftersom aktiviteterna utvecklas.

Vilka vänder ni er till?

– Det är ett öppet webbinarium för alla nyfikna men vi hoppas särskilt att personal vid universitet deltar.

Vad hoppas ni deltagarna ska ta med sig därifrån?

– Många har nog hört talas om ENLIGHT men medvetenheten om bredden på möjligheterna som erbjuds är ganska begränsad i dagsläget. I och med lanseringen av webbsidan och dessa webbinarier vill vi gärna att deltagarna ska få en bättre bild av de internationella möjligheter som ENLIGHT erbjuder, samt var man kan vända sig för mer information, frågor eller idéer till nya initiativ.