Årets SciFest har precis stängt ner. Den digitala plattform som användes för festivalens över etthundra aktiviteter, var aktiv under festivaldagarna den 4 till 10 mars och några av filmerna med forskarna kommer att textas och sedan läggas upp på SciFest´s hemsida – en av fördelarna med det digitala formatet.

En annan fördel är att man lyckats väldigt bra med att nå ut i landet, både ifråga om bokade aktiviteter mot skolor och till en inloggad allmänhet, som kommit till den digitala ”mässhallen” för att ta del av filmer kring forskning, experiment och chatta med forskarna.

– Vi har haft tusentals besökare från hela landet; från Kiruna i norr till Malmö i söder. Besökare kom också från våra grannländer Norge och Finland och från flera länder i Europa, som exempelvis Italien och Grekland. Men vi hade även besökare från Australien, Canada och Indien, berättar biträdande projektledare Katarina Holmborn Garpenstrand.
 

Komplicerad besöksstatistik


Hur många som totalt besökte SciFest, det håller projektgruppen på att sammanställa, en rätt så komplicerad sammanställning av besöksstatistik från olika håll som ska jämföras mot varandra.

– När det gäller besöksstatistik så är det absolut lättare med en fysisk vetenskapsfestival, då räknar vi bara armband –  ett sådant får varje besökare, kommenterar projektledaren Sami Vihriälä.

Överlag tycker de att det känns bra och med ”ett hyfsat bra koncept” som de uttrycker det, har de fått bra respons både från lärare och elever.

– I de utvärderingar vi hittills hunnit titta på, är de flesta besökare väldigt positiva. Jag hade nog förväntat mig lite mindre nöjdhet, säger Sami Vihriälä och tillägger att det krävs en del engagemang från lärarna för att det ska fungera; särskilt högstadie- och gymnasielärare som endast har några få egna timmar till förfogande, för en aktivitet som ska passa in. Den digitala utmaningen innehåller också både zoomlänkar och koder att hålla reda på, så det har varit en hel del sådana hjälpinsatser under festivalen.

Om en klass helt uteblir från en bokad aktivitet eller forskaren är försenad, vilket ibland händer under vetenskapsfestivalen, så märks detta  också tydligare i en digital version.

Kartan visar spridningen över hela landet av deltagare till festivalens workshops.

För – och nackdelar med inoggning 


Själva upplägget för den digitala plattformen har SciFest-teamet designat.

– Vi har fått ganska många kommentarer om varför vi skapat ett evenemang bakom en inloggning; när man är van att surfa runt så upplever man det som ett hinder att behöva logga in till festivalen. Någon uttryckte att festivalkänslan försvann lite grann i och med inloggningen. 

– Men det krävs inloggning för att vi skulle kunna ha koll på evenemanget, få adresser för vår utvärdering och även för att kunna erbjuda interaktivitet i montrarna, säger Katarina Holmborn Garpenstrand.

Hur blir det nästa år?


Frågan om det kan bli en digital festival även nästa år, kan de förstås ännu inte ge ett svar på – men de är ändå rätt samstämda.

Sami: 
– Urspungstanken med SciFest är ju det fysiska mötet, det är när man gör något tillsammans som det händer. Då upplever man den där festivalkänslan.

Katarina: 
– Ja, interaktiviteten blir onekligen bättre under en fysisk mässa, det säger även våra utställare och barnen – de som gärna går omkring på festivalen och upplever olika saker. Samtidigt ser vi att vi nått ut till andra grupper av människor i landet, vilka inte annars har möjlighet att åka till en festival. 

Sami: 
– Men vi är jätteglada att vi vågade testa och vi har lärt oss väldigt mycket. Kanske kan det bli en fysisk SciFest, kryddad med lite digitala inslag som man kan ta del av även utanför Uppsala. Vi får fundera på det. 

Utvärderingen av SciFest 2021 kommer att läggas ut i medarbetarportalen när den är klar.