Projektet MIRAI (Mobility In Research And Innovation, mirai betyder också framtid på japanska) främjar forskningssamarbeten mellan forskare från flera japanska och svenska lärosäten, varav Uppsala universitet är ett.  Den första fasen av samarbetet genomfördes 2017-2019 och resulterade i mer än 70 konkreta samarbeten mellan svenska och japanska forskare, inklusive publikationer, projektförslag och besök.

Nu inleds fas två av projektet (2020-2022) med det virtuella evenemanget MIRAI 2.0 Kick-off. Målet är att nå ut till så många forskare som möjligt, både de som är intresserade av det enskilda evenemanget och de som vill engagera sig framöver. Flera seminarier och workshops kommer att äga rum, både i digital och fysisk form.

Miriam Tardell på avdelningen för internationalisering är kontaktperson för MIRAI på Uppsala universitet. Berätta, vilken nytta har Uppsala universitet av att delta i samarbetet?

– Vi deltar i projektet för att stärka våra samarbeten med japanska universitet där forskningen ligger i framkant inom tvärvetenskapliga områden som är av stort intresse för oss: åldrande, materialvetenskaper, hållbarhet och innovation/entreprenörskap.

Vad kan jag som enskild forskare få ut av samarbetet?

– MIRAI erbjuder möjligheter för Uppsala universitets forskare att komma i kontakt med japanska kollegor som kan bli framtida samarbetspartners eller ge nya perspektiv på den egna forskningen. Kick-offmötets webinar om COVID-19 är ett exempel på en aktivitet där japanska och svenska forskare möts för att diskutera aktuella samhällsutmaningar.