Sverige har genom sin nod vid Uppsala universitet varit fullvärdiga medlemmar i EATRIS sedan 2015. EATRIS (European Infrastructure for Translational Medicine) tillhandahåller unik infrastruktur med fokus på fem produktplattformar: biomarkörer, läkemedel för avancerade terapier, imaging & tracing, små molekyler och vacciner.

EATRIS svenska nod har fram till i år stötts av Vetenskapsrådets satsning på infrastruktur, ett stöd som därefter har upphört. Det är därför glädjande att Vinnova i början av 2022 beviljade ett större anslag under tre år för att konsolidera den svenska noden. Anslaget gör det möjligt att bekosta en svensk National Director på deltid, en koordinatör på heltid samt en kommunikatör på deltid.

Ny National Director mitt under pandemin

Pontus Aspenström,forskare vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, tillträdde rollen som National Director hösten 2020 mitt under pandemi och restriktioner. Detta var såklart en utmaning, men rådande omständigheter öppnade även upp för ett ökat samarbete mellan de koordinerande länderna och även samarbete mellan forskargrupper som kanske inte skulle ha hittat varandra annars.

Sverige en viktig leverantör av infrastruktur

Ulrika Bäckman har arbetat som nationell koordinator sedan starten och står därmed för kontinuiteten för nodens verksamhet. Den svenska noden arbetar aktivt med att marknadsföra och tillgängliggöra svensk forskningsinfrastruktur och kompetens på en internationell arena. Arbetet har visat att Sverige är en viktig leverantör av infrastruktur och attraktiv samarbetspartner till både nationella och internationella användare. Behovet är stort och den småskaliga industrin efterfrågar ständigt akademins kunskap och resurser, forskarna ser mervärde i att bidra med sin expertis och här kan EATRIS bidra på ett bra sätt.

– Genom en mer långsiktig finansiering under Vinnovas paraply ser vi stora möjligheter att växa och knyta an unik forskningsinfrastruktur som i sin tur kan stärka Sveriges konkurrenskraft som medlem i EATRIS, säger Pontus Aspenström och fortsätter. Vi hoppas att detta kan leda till ökat engagemang från lärosätena att föra fram var och ens unika nisch och kompetens. En stabil grund i noden finns uppbyggd sedan tidigare och med en ökad synlighet kan EATRIS förväntas vara här för att stanna.