Enheten för universitetspedagogik har till uppdrag att stödja den pedagogiska utvecklingen (inkl. e-lärande) vid universitetet. Stödet ges bland annat i form av högskolepedagogiska kurser, konsultationer, nätverkande och projekt.

Kollegiet är tvärvetenskapligt och deltagarna i kurserna kommer från universitetets alla vetenskapsområden.

Nu söker man erfarna lärare, svensktalande, som tycker att det spännande att jobba med utvecklingsfrågor inom undervisning och utbildning. Kanske kan det kan vara något för dig?

Kontakta i så fall enhetschef Ulrika Svalfors, ulrika.svalfors@uadm.uu.se eller biträdande enhetschef Henrik Viberg, henrik.viberg@uadm.uu.se