Den 11 juni genomförs ett webinar om hur man skriver en framgångsrik MSCA IF ansökan. Webinariet riktar sig främst till de som har ett godkännande från en institution att ansöka som Marie Curie Fellow, men även till den som ska vara handledare. Ansökan skrivs av gästforskaren men det är en fördel för den som ansöker att möta handledaren (virtuellt).

Även en forskare som redan befinner sig på Uppsala universitet kan ansöka, förutsatt att personen inte varit i Sverige mer än 12 månader.

Webinariet arrangeras för att öka Uppsala universitets andel av medlen som delas ut. Konkurrensen är stor, men ändå fick de som deltog på workshopen från hum-sam-området förra året hälften av sina fyra ansökningar beviljade.

Anmälan till MSCA IF-workshopen 11 juni (senast 29 maj)

Kontaktpersoner: