Hur genomför man en examination på distans? Vad finns det för smarta gratislösningar man kan använda sig av på nätet? Och hur ska man göra en labb digital? Sedan några veckor tillbaka har ett 80-tal universitetslärare från Ukraina fått gå en kurs i digital utbildning som ges av tre ledare från enheten för universitetspedagogik vid Uppsala universitet. Kursen anordnas via Zoom och vänder sig till universitetslärare i olika discipliner som jobbar vid ukrainska lärosäten. 

− Förhoppningen är att de ska få med sig inspiration, lära sig nya verktyg, se hur man kan nå ut till studenterna och hur man kan lägga upp undervisningen när den är på distans eller i hybridform, säger Geir Gunnlaugsson, pedagogisk utvecklare vid enheten för universitetspedagogik, som varit med och utvecklat kursen och också är en av lärarna.

Universiteten bedriver fortfarande undervisning i Ukraina. Många lärare och studenter befinner sig dock på annan ort vilket lett till att en stor del av utbildningen sköts digitalt eller i hybridform.

Inför framtagandet av kursen noterade Geir Gunnlaugsson en artikel i Times Higher Education där det konstaterades att ukrainska lärare kände sig isolerade och ensamma. Och det är något de tagit fasta på när de utformat kursen.

− Det har varit en viktig del av processen, att bryta ensamheten genom att skapa utrymme där de kan deltaga i kollegiala samtal. Att de under några timmar i veckan ska få fokusera på att få vara universitetslärare och förhoppningsvis få lite stöd och dela erfarenheter med varandra. 

Värdefullt med stöd för isolerade och stressade lärare

En av kursdeltagarna är Anna Kholmska från Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute i Kiev. Hon tycker framförallt att de pedagogiska delarna med kursen varit bra. Hon säger att lärare i Ukraina inte får speciellt mycket träning i pedagogik.

− Detta får till följd att de härmar undervisningsmetoder från sin egen lärare vilka i sin tur kommer från Sovjettiden. När man då går över till digital utbildning fungerar de här praktikerna ännu sämre. Det är därför jag tycker att de moment i kursen som visat på moderna lärandepraktiker och deras koppling till metoderna varit vitala, säger Anna Kholmska.

Hon tillägger också att det varit nyttigt att bli guidad av erfarna mentorer när det kommer till vilka praktiker och vilken teknik som är bäst rörande digital undervisning. Detta kan vara svårt att hitta själv.

− Lärare som varit tvungna att flytta och är isolerade, stressade och ständigt distraherade av militära attacker kan knappast lära sig det här effektivt på egen hand genom att skrolla olika informationskällor, säger Anna Kholmska.

Vill få ukrainare på plats att känna sig sedda

Kursen är bara en del i det större projektet RESCUU: Resilience of Education: Sustainability and Cooperation for Ukrainian Universities som drivs av The Baltic University Programme här i Uppsala med stöd från Svenska institutet. Projektet syftar till att ge ukrainska lärare och studenter verktyg så de kan ta en aktiv roll i återuppbyggnaden efter krigets slut. Förutom kursen har man ordnat ett Bootcamp för studenter i Kiev.

Man planerar också för en kurs i hållbar utveckling för ukrainska lärare. Förhoppningen med alla insatserna är att ge kunskaper, men också att få lärare och studenter att känna sig mindre ensamma.  

− Vi vill att de ska känna att det är meningsfullt att fortsätta undervisa, att fortsätta plugga – att de ska känna sig sedda. Det här är också kunskaper som de kommer behöva både nu under kriget, och efteråt när det är slut, säger Lyudmyla Babak, projektkoordinator från The Baltic University Programme.

Ukrainska akademiker kan idag söka stipendier från Uppsala universitet för att få komma hit och forska. En stor del av forskarna är dock kvar i Ukraina och kommer att stanna där.

− De måste också få stöd, vi vill visa att vi tänkt på dem också och det är därför projektet fokuserar på arbetet i Ukraina, säger Lyudmyla Babak.