Varför planerar ni öppna webbinarier om den kommande medarbetarpolicyn?

– Vi är angelägna om att den kommande medarbetarpolicyn och frågor om hur vi beter oss som medarbetare och mot varandra lyfts fram så att det blir något som speglar universitetet. Det är också viktigt att det här blir något som inte bara resulterar i en skriven policy utan att vi hittar arbetssätt att lyfta frågan om hur vi har det på arbetet. Eftersom universitetet är en stor arbetsplats kan vi inte prata med alla men vi hoppas att så många som möjligt kan komma med synpunkter, idéer och ställa frågor vid de öppna webbinarierna.

Vilka riktar sig webbinarierna till?

– De riktar sig till alla medarbetare inom Uppsala universitet, oavsett titel och var inom universitet man jobbar.

Vad hoppas ni webbinarierna ska leda till?

– Vi hoppas att webbinarierna ska leda till en ökad kännedom om medarbetarpolicyn och engagemang kring frågor om hur vi är mot varandra som kollegor och att vi i arbetsgruppen får tankar och idéer från medarbetarna. Att vi tar fram en medarbetarpolicy kommer inte i sig göra någon skillnad för hur vi tar ansvar för hur vi är och samarbetar tillsammans inom universitetet men vi tror att policyn och arbetet med att ta fram den kan bidra till goda diskussioner på arbetsplatser och där är webbinarierna ett viktigt steg.

Varför görs en medarbetarpolicy? Det är nog många som tycker det låter lite flummigt och svårt att se varför det skulle vara viktigt.

– Det har bland annat kommit som ett förslag från prefekter i prefektrollsprojektet (se länk nedan). Vi vet också utifrån forskning att en god arbetsmiljö påverkar trivsel och välmående vilket i sin tur påverkar kvalitet och prestation. Så vi skulle säga att det är allt annat än flummigt. Om en medarbetarpolicy kan bidra till att vi funderar på och pratar om hur vi beter oss mot varandra och var och ens ansvar i att bidra till god arbetsmiljö så är det väl investerad tid.

– Det är svåra frågor men vi kan inte ducka för dem. Vår arbetsmiljö blir inte bättre än vad vi gör den till, tillsammans.

När genomförs webbinarierna?

– De öppna webbinarierna kommer hållas i mars respektive maj och vi hoppas att så många som möjligt vill delta (länk till första webbinariet i mars nedan). Under våren träffar vi också prefekter och chefer. Vi kommer också träffa HR-personal och ha dialog med arbetstagarorganisationerna under våren.