Vad gör man som director för ENLIGHT?
– Det är ett centralt uppdrag där jag företräder alla vetenskapsområden i ENLIGHT-konsortiet. Jag sitter i Directors Meeting som ansvarar för leveranserna inom ENLIGHT-projektet. I den rollen följer jag också universitetets interna projektarbete på nära håll, men jag arbetar tidvis även nära rektor och prorektor i olika frågor. Organisationen i övrigt är densamma som tidigare.

Tidigare var en tjänsteman director för ENLIGHT men nu har du blivit utsedd, varför det?
– Erika Dabhilkar som tidigare var director gjorde ett fantastiskt jobb, men när hon slutade vid universitetet bedömde man att det fanns ett behov av att ha en kollegialt vald person i den här delen av ENLIGHT-projektets ledning. Det är helt enkelt bra att ha någon från verksamheten som kontinuerligt kan stötta och följa projektet och förhandla med konsortiets övriga partners.

Är det ett försök att hantera att ENLIGHT är ett initiativ uppifrån och inte kommer direkt från verksamhetens behov?
– Jag har sedan starten av ENLIGHT ingått i universitetets styrgrupp, då för humsams räkning. I styrgruppen har vi haft en djupgående diskussion om ENLIGHT är rätt väg att gå för Uppsala universitet. EU-kommissionens tanke med europeiska universitetsnätverk som ENLIGHT är att tillsammans med lärosäten runt om i Europa ta fram nya modeller för en systemförändring. Även om ENLIGHT kommer uppifrån ger det möjligheter för oss i verksamheten att utveckla det vi själva vill bli bättre på, exempelvis europeisk mobilitet. Innan hade jag tidvis rollen som skeptiker i styrgruppen, pekade bland annat på att det kommer att komma tidpunkter när vi passerar gränser och inte enkelt kan backa tillbaka. Jag tror vi passerade en sådan under 2022 och därför krävs nu en ny attityd från verksamheten, oavsett vad man tyckte från början.

– Jag kan idag konstatera att det genom ENLIGHT-projektet har tagits fram mängder av sympatiska saker som vi i verksamheten inte har sett och uppskattat fullt ut. Det som tidigare verkade hotfullt framstår nu i ett annat ljus. Detta budskap når dock inte riktigt ut till alla oss som är berörda. Därför ska jag nu försöka dra mitt strå till stacken för att få med hela universitetet i det här.

Vad krävs för att ENLIGHT ska nå ut och bli en viktig del av universitetets verksamhetsutveckling?
– Jag tror att förutsättningen är att vicerektorer, dekaner och prefekter ser det som en viktig del av verksamhetsutvecklingen. Det ska mycket till för att man som lärare ska vända blicken till något nytt när man inte vet vad man kan använda det till och varför det finns där. Det krävs att den kollegiala ledningen med prefekter och uppåt lär sig mer om detta, satsar och tror på att ENLIGHT är något som vi kan använda positivt och utveckla i en riktning som är bra för universitetet.

Projektet tar slut i oktober 2023, vad händer sedan?
– Vi skickade in en ansökan om att bli ett ordinarie EU-nätverk sista januari. Vi räknar med att bli godkända och kunna fördjupa och utveckla verksamheten.

Finns det någon speciell inriktning i ansökan om förlängning?
– I grunden blir det mer av samma, men med en utvecklad struktur och en ordentligt utökad budget. Vi fortsätter med de tidigare fokusområdena där vi exempelvis finner jämlikhet och hälsa, men lägger också till ett nytt område, nämligen kultur och kreativitet. EU vill att vi ska lyfta europeiska identitetsvärden som till exempel rättsstaten och demokrati, ENLIGHT-konsortiet fångar i ansökan upp den önskan och andra frågor genom en bred betoning på kultur och kreativitet.