Öppna utlysningar 2021:

 • Bidrag till kliniska studier inom behandlingsforskning - skissansökan
 • Bidrag till investering i befintlig forskningsinfrastruktur
 • Internationell postdok inom medicin och hälsa (vårens utlysning)
 • Internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap (vårens utlysning)
 • Internationell postdok inom humaniora och samhällsvetenskap inklusive utbildningsvetenskap (vårens utlysning)
 • Forskarskolor för lärarutbildare
 • Forskarskolor inom utbildningsvetenskap
 • Olof Palmes gästprofessur
 • Kerstin Hesselgrens gästprofessur
 • Tage Erlanders gästprofessur
 • Projektbidrag för internationella samarbeten inom neurodegenerativa sjukdomar (JPND)
 • Projektbidrag för internationella samarbeten inom antimikrobiell resistens (JPIAMR)

Informationsmöten

 • 21 januari: Informationsmöte om utlysningsåret 2021
 • 27 januari: Informationsmöte om internationell postdok