Forskningsöversikten från Vetenskapsrådet innehåller rekommendationer om insatser som ska främja forskningen inom humaniora och samhällsvetenskap i Sverige, baserat på analyser av nuläge och trender för forskningen inom området.

Översikten kommer att ligga till grund för Vetenskapsrådets framtida arbete tillsammans med översikter för övriga forskningsområden. Den utgör också ett centralt material för Vetenskapsrådet i arbetet med att ta fram underlag till den kommande forskningspolitiska propositionen.

Vetenskapsrådet har ett seminarium om forskningsöversikten den 29 mars 2023, anmälan till seminariet senast den 22 mars.