Med VFS erbjuder universitetet en möjlighet för forskare och externa organisationer att snabbare komma igång i ett gemensamt projekt där det finns ömsesidigt intresse. Det handlar om finansiering för att testa en gemensam projektidé och samarbetet i sig, redan i tidigt skede. Syftet är att hjälpa forskare och externa organisationer att tidigt kunna se om idén har potential för drivas vidare och om själva samarbetet fungerar väl och kan utvecklas ytterligare. Projekt kan beviljas finansiering med upp till 300 000 kronor. VFS är nu öppen för ansökan. Alla som planerar eller bara vill veta mer om att söka pengar inom VFS kan vända sig till UU Innovation för råd och stöd.

Mer information om VFS