I dessa e-postfiler finns länkar och PDF:er som påstås innehålla information om hur man säkert kan skydda sig från viruset. Den som skickar eposten säger sig vara en virolog eller annan expert som vill ”rädda dig” från att smittas.

  • Var vaksam mot e-post från okänd adressat, inkluderat:
    • Lämna inte ut personlig information
    • Klicka inte på länkar om du är osäker på källan
    • Ladda inte ner PDF:er eller andra bilagor.

Ring Servicedesk anknytning 4400 om du är osäker.
Rapportera misstänkt e-post till security@uu.se