Ett riktat nätfiskeförsök har nått många anställda 11 augusti. Mejlet utgör sig för att vara en "Löneuppdatering". Mejlet innehåller en länk till en webbsida på hXXps://summervilledream.org/, som har utformats för att se ut som Uppsala universitets "Gemensam webbinloggning".

Ämnesraden i mejlet är "Löneuppdatering för <epostadress>" och avsändaren är "Administrativ anmälan" med en adress i Portugal.

Många har gått på detta nätfiske och angett sin e-postadress och lösenord. Notera att mejlet är mycket övertygande och det är därför lätt att bli lurad.

Klicka INTE på länken.

Om du redan har lämnat ut dina inloggningsuppgifter, byt omedelbart lösenord!

Och varna gärna dina kollegor.