Inspera assessment är universitetets nya e-tentamenssystem. Nu får alla medarbetare möjlighet att testa en e-tentamen före driftsättningen i september.

Tentamenssalarna på Bergsbrunnagatan är utrustade med cirka 440 platser för e-tentor, men vill man testa prova-på-tentan, behöver man inte åka dit utan kan sitta varsomhelst vid en egen dator. Prova-på-tentan innehåller några av de olika frågetyper som kan användas i systemet och man kan skriva den flera gånger. Det finns även en film som beskriver rättningsprocessen.

Inspera assessment används på ett tiotal svenska lärosäten sedan några år tillbaka. Systemet används framför allt i Skandinavien och i Storbritannien.

Till prova-på-tentan: https://exam.uu.se Logga in med användar-ID och lösenord A och välj Demotenta.

Frågor och synpunkter om Inspera: Mats Cullhed