Alla som vill är välkomna att närvara vid pris- och medaljutdelningsceremonin som äger rum i universitetets aula måndagen den 9 oktober 2023 kl. 16.00 – 17.30.

Notera att firandet i år alltså sker den 9 oktober.

Normalt sett brukar universitetet fira sin födelsedag den 7 oktober eftersom undervisningen började den 7 oktober 1477. Det formella beslutet togs av påven i Rom den 27 februari 1477. Beslutet anlände till Strängnäs den 2 juli, för att slutligen komma till Uppsala den 21 september 1477. Drygt två veckor senare kunde undervisningen starta.