Vad händer nu när ni drar igång på riktigt?
– I början har mycket energi lagts på att skapa den interna organisationen vid universitet. Det är ett ambitiöst projekt där många olika kompetenser kommer behövas. Under tidig vår flyttas fokus till det europeiska samarbetet. En digital kick-off för Enlight äger rum 1-5 mars där det kommer erbjudas ett antal olika presentationer och aktiviteter. Fler av dem kommer vara publika och ge en möjlighet att dyka ner mer i detalj i visionen om Enlight.

Vad händer under kick-offen i mars, vilka kan delta?
– Kick-offen kommer för första gången att samla alla intressenter från samtliga delprojekt vid de nio lärosätena. Vi ska visa mer detaljer kring vad Enlight är och hur man som student, lärare, forskare eller del av en lokal eller regional samarbetspartner kan vara med att utveckla och testa olika format för utmaningsbaserad undervisning. Delar av programmet är också öppet för vem som helst, som exempelvis presentationerna som ges inom respektive flaggskeppsutmaning och så kallade showcase-presentationer där aktiviteter presenteras som redan nu går att delta i som student.

Vad kan Enlight ge mig som enskild lärare eller forskare?
– Enlight ska i ett första skede hitta de utbildningar som redan ges vid universitet och som passar in i projektet. De kurserna kan då erbjudas studenter vid alla nio universiteten. Det ökar synligheten, breddar rekryteringsmöjligheten och ger möjlighet till internationella studentgrupper som kan bidra med bredare perspektiv i utmaningsdrivna kurser. Sedan ska Enlight också utveckla nya utbildningsformer och inom ramen för det arbetet erbjuds ett flertal möjligheter att möta deltagande lärare och forskare inom Enlight. Eftersom Enlight fokuserar på utmaningsdriven utbildning kommer det även att utvecklas ett stöd för de lärare som vill prova olika typer av utmaningsdrivna utbildningsformat.

– Varje höst kommer Enlight också att bjuda in till ett lokalt evenemang i Uppsala och Visby, kallat Regional Academy Demo Days, med syfte att samla universitetet, lokala och regionala aktörer, studenter och allmänhet att tillsammans diskutera de fem flaggskepsutmaningarna och titta på olika utbildningskoncept.

Hur kan enskilda forskare/lärare engagera sig i Enlight?
– Enlight erbjuder ett flertal olika möjligheter att engagera sig. Inom vart och ett av de fem definierade utmaningarna finns en arbetsgrupp, kallad Think Tank, som leder utvecklingen av kurser som ska förbereda studenter för de problem vi behöver lösa i framtiden. Arbetsgruppen behöver intresserade forskare och lärare att delta inom vart och ett av de fem utmaningarna. Uppsala universitet har dessutom ett särskilt uppdrag att driva utmaningarna inom klimat- och jämställdhet. Deltagande i arbetsgruppen kan vara begränsat till ett eller flera tillfällen beroende på vilka teman som diskuteras. Uppsala universitet har fyra akademiska koordinatorer som arbetar med att se till att vi bidrar med efterfrågad kunskap och kompetens i arbetsgruppen. Kontakta gärna enlight@uu.se om du är intresserad av att veta mer om hur du kan delta i arbetsgruppen. (Se också länkar i faktarutan nedan)

– Förutom att anmäla intresse till arbetsgruppen kommer det även finnas möjlighet att nätverka med de andra deltagarna på kick-offen. Det kommer finnas ett zoombaserat fikarum samt anslagstavlor för deltagare att ställa frågor, komma med idéer eller stämma träff med andra.