– Det är spännande att vi nu kommit igång, säger Pernilla Björk, kommunikationsdirektör. Förhoppningen är att det kommer att förbättra den interna kommunikationen och att det digitala nyhetsbrevet kommer att kännas aktuellt, engagerande och relevant. Det är parallellspråkigt från början och därmed inkluderas fler - Uppsala universitet är ju en internationell arbetsplats. Det digitala formatet ger oss dessutom möjlighet att integrera film och andra medier vilket också bidrar till läsvärdet.

I maj 2020 kom sista numret av personaltidningen Universen i alla anställdas brevlådor.
– Universen var en institution. Det är klart att det är en helt annan läsupplevelse att läsa digitalt eller på papper. Men jag tror att fördelarna kommer att överväga nackdelarna, samtidigt som spar vi både skog och porto.

24 september kommer första numret av Aktuellt för medarbetare via e-post till alla medarbetare. Medarbetare betyder i det här sammanhanget alla personer som är registrerade i personalkatalogen Akka.

Medarbetarportalen + Aktuellt för medarbetare

Artiklar, filmer och annat material publiceras så fort det är klart och finns tillgängligt via medarbetarportalen. Startsidan i medarbetarportalen uppdateras fortlöpande med bland annat artiklar, interna kalendariet och bildnotiser.

I nyhetsbrevet Aktuellt för medarbetare fångas det viktigaste som publicerats upp och skickas ut via e-post varannan vecka.
– Internkommunikationen kommer att bli bättre av integreringen mellan medarbetarportalen och de interna nyhetsbreven. Innehållet i medarbetarportalen utvecklas med mer aktuellt redaktionellt material och nyhetsbrevet kommer att lyfta fram det som är viktigast.

Du väljer förstås själv vilket sätt som fungerar bäst för dig för att ta del av den interna redaktionella kommunikationen.

Parallellspråkigt

Nyhetsbrevet Aktuellt för medarbetare är publiceras på svenska och engelska samtidigt. Det innebär förstås också att det mesta av nyhetsmaterialet i medarbetarportalen också finns på båda språken.

Editioner

I medarbetarportalen publiceras materialet riktat mot olika grupper eller intressen för att underlätta, det kan till exempel vara forskare, anställda inom ett vetenskapsområde eller tematiskt som covid-19.

Planen är att Aktuellt för medarbetare kommer att göras i fem olika editioner. Varje edition kommer innehålla material speciellt avsett för de personer som får den editionen, det mesta materialet kommer dock vara universitetsgemensamt och finnas med i alla editioner.
– Möjligheten att målgruppsanpassa innehållet är något som jag tror ökar läsvärdet. Men det är en balans. Det är också viktigt att lyfta det som är gemensamt och berör alla, det som håller oss samman. Något jag uppskattade i papperstidningen var att ibland upptäcka något okänt om Uppsala universitet och att jag fick mer kunskap om universitetet. Det är också något jag hoppas att det finns utrymme för även i Aktuellt för medarbetare och i medarbetarportalen. Jag hoppas också att vi kommer få in många tips och förslag på artiklar och reportage.

Inledningsvis börjar Aktuellt för medarbetare med universitetsgemensamt innehåll för alla medarbetare och innehåll riktat till medarbetare vid vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap respektive universitetsförvaltningen. Under hösten planeras sedan editionerna för de två återstående vetenskapsområdena teknik och naturvetenskap respektive medicin och farmaci komma igång.

Dina idéer behövs

Precis som tidigare behöver redaktionen dina idéer och tips för att kunna göra bra och relevant intern redaktionell kommunikation. Universitets verksamhet är omfattande oavsett hur man räknar: personer, forskningsämnen, forskningsprojekt, utbildningar etc. Vi i redaktionen behöver därför dina ögon och öron eftersom vi inte själva kan veta om allt som händer. Hör av dig till mpredaktionen@uadm.uu.se med stort som smått.