Efter ett uppehåll i promotionshögtidligheterna så ordnar nu Uppsala universitet en annorlunda digital promotion. Vårens promotion kommer att genomföras på det sätt som är möjligt med de regler och restriktioner som råder under den fortfarande pågående pandemin. Promotionen den 28 maj kommer därför att sändas direkt på webben för att möjliggöra deltagande på avstånd och delas upp mellan fakulteterna och genomföras i tre ceremonier under samma dag, grupperade efter de tre vetenskapsområdena. Direktlänk till sändningen kommer att läggas upp på universitetets hemsida, www.uu.se

Begränsat antal på plats

Endast nödvändiga deltagare såsom promotor, funktionärer och ett reducerat antal musiker från Akademiska kapellet kommer att närvara i Universitetshuset aula. Totalt 162 jubeldoktorer och doktorer efter avlagda prov från samtliga nio fakulteter vid Uppsala universitet kommer istället att promoveras i sin frånvaro.

– Många av doktorerna har uttryckt att de vill bli promoverade och betonat hur viktigt de känner att detta är, berättar Per Ström, akademiintendent och ansvarig för högtidsceremonierna vid Uppsala universitet. Jag har haft kontakt med några jubeldoktorer som jag vet kommer att sitta bänkade vid sina datorer iklädda frack och i sällskap av sina närmaste. Sedan vill ju självklart några av de unga doktorerna vänta till nästa år när man förhoppningsvis kan fira under mer normala former men majoriteten verkar positiva till att bli firade såsom det nu går.

Promotionssändningen via webben kommer att bli en kombination mellan förinspelat material och realtid. Till exempel kommer musik och tal av jubeldoktorer att vara inspelat i förväg medan själva promotionsakten med kanonsalut kommer att sändas i realtid.

Upplevelse att minnas

Ulf Pettersson, professor i medicinsk genetik och förutvarande vicerektor inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci, är en av jubeldoktorerna som kommer att  promoveras digitalt den 28 maj.

– Jag känner stor tacksamhet mot Uppsala universitet och har verkligen sett fram emot den här dagen, säger Ulf Pettersson. Det är klart att det inte blir samma sak som om vi hade kunnat vara på plats. Men under dessa förutsättningar tycker jag att universitetet håller stilen genom att ändå ordna en värdig ceremoni. Det blir en upplevelse att minnas!

Program fredagen den 28 maj 2021

  • 07.00  Kanonsalut från Slottsbacken 
  • 08.00  Klockringning med Storan i Uppsala domkyrka
  • 09.00 Medicinska och Farmaceutiska fakulteternas promotioner
  • 12.00 Teologiska, Juridiska, Filosofiska, Språkvetenskapliga, Samhällsvetenskapliga fakulteternas samt Fakultetens för utbildningsvetenskaper promotioner
  • 15.00  Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens promotion

Vid var och en av promotionerna så kommer promotor att promovera 2020 års jubeldoktorer, 2021 års jubeldoktorer samt nya doktorer efter avlagda prov.