Företaget Ungdomsbarometern som varje år gör en enkätstudie av ungdomars åsikter och attityder i Sverige har nu gjort en motsvarande studie om livslångt lärande. Livslångt lärande är ju ett nytt verksamhetsben för högskolor som började gälla första juli 2021 efter ett tillägg i Högskolelagen.

LL-barometern, som studien heter, blev klar i slutet av augusti. Men resultat och slutsatser i LL-barometern får inte spridas externt. Vi kan därför inte skriva några resultat i den här artikeln som är öppen för hela världen att läsa även om den är publicerad på universitetets intranät. Vi får därför nöja oss med att berätta att studien finns, hur den gjorts och ge exempel på vilka ämnen den undersöker.

I studien har drygt 4 000 svenskar fått svara på frågor online om hur de ser på utbildning som vuxna. De som svarat har varit mellan 25 och 55 år. Resultaten är ofta uppdelade utifrån kön, ålder och tidigare utbildningsnivå.

Exempel på ämnen och frågor i studien

 • Frågor om intresse för att studera utifrån tidigare utbildningserfarenhet, ekonomi, ålder.
 • Vilken typ av studier är mest attraktivt?
 • Varför man vill studera vidare?
 • Vilka ämnesområden lockar inom akademisk utbildning?
 • Vilka hinder finns för att börja läsa en utbildning?
 • Stöd som gör det mest troligt att börja en utbildning.
 • Inställning till olika examinationsformer.
 • Var är det bäst att kommunicera om utbildning?
 • Vilken information är viktigast för att välja utbildning?
 • Är det mest attraktivt med program eller fristående kurs?
 • Vilka lärosäten kan man tänka sig att läsa vid?