Syftet med enkäten är att få kunskap om hur medarbetarportalen används och upplevs inför kommande utveckling. Enkätundersökningen görs inom projektet "Ny webbplattform för Uppsala universitet" och avsändare är kommunikationsavdelningen.

Genom att fylla i enkäten gör du en viktig insats för utvecklingen av medarbetarportalen.