– Ett av syftena med kursen har varit att skapa internationella erfarenheter för studenter som inte kan resa av olika skäl, berättar Philipp Baur, projektkoordinator vid avdelningen för internationalisering.

Kursen har fungerat

En av lärarna på kursen har varit Ulrika Persson-Fischier, adjunkt vid institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik.
– Distansundervisning är något annat än vanlig undervisning och i den här kursen har vi dessutom utmanat oss själva genom att den är ett internationellt samarbete.

Syftet med kursen var att utveckla och förstärka studenternas förmåga inom innovation och entreprenörskap. i en virtuell multikulturell och multidisciplinär utbildningsmiljö och FNs hållbarhetsmål.
– Studenterna har varit förvånade över hur bra det har fungerat och vi kan se att kursen har haft effekt genom att studenterna har fått entreprenörskunskaper genom kursen.

Gruppövningar på distans

De har haft ambitionen att inte bara ha gemensamma föreläsningar utan tvinga studenterna från de olika länderna att samarbeta i gemensamma uppgifter enbart via digitala samarbetsverktyg utan att träffas.
– Det har varit ett av lärandemomenten att förstå de globala hållbarhetsutmaningarna genom gruppövningar som man oftast gör i klassrummet. Det har varit krävande för studenterna som ju befinner sig i olika tidszoner, kommer från olika kulturer och har varit beroende av sårbar teknik, säger Ulrika Persson-Fischier.

Men det har också varit en utmaning för lärarna som också kommer från alla deltagande lärosäten.
– Vi lärare har behövt lära känna varandra och diskutera pedagogiken utifrån olika traditioner och förutsättningar. Det har inte varit någon rätlinjig process, man har inte kunnat ta något för givet. Jag känner nog lärarna från den här kursen bättre ur en pedagogisk synvinkel än mina kollegor på Ångström, funderar Ulrika Persson-Fischier.

Få stöd till liknande internationalisering

Det här exemplet är intressant för många vid universitetet. Men egentligen inte på grund av den specifika kursen som de har genomfört inom Listo-projektet utan för de kunskaper som har byggts upp om den här typen av internationellt samarbete och gemensam kursutveckling över gränser.

– Vi är inte experter på olika utbildningsämnen, men däremot är vi experter på internationella samarbeten och kan dela med oss av våra erfarenheter hur man kan bygga internationella samarbeten. Dessutom är vi bra på att skriva ansökningar, ler Philipp Baur.

Ulrika Persson-Fischier fyller i:
– Som lärare har jag mina behov och utgångspunkter medan ni på avdelningen för internationalisering tänker för hela universitetet. När de två möts blir det väldigt bra.

De skriver just nu en handbok baserad på de erfarenheter de har gjort i det här projektet.

– Handboken kommer att innehålla tips och rekommendationer och planen är att den ska vara klar i augusti-september 2020.

Mer information

Webbsidor för International Virtual Classroom inom Listo

Om du är intresserad att diskutera internationella samarbetsprojekt kontakta gärna projektkoordinator Philipp Baur på avdelningen för internationalisering.