Enkäten vänder sig till alla anställda vid Uppsala universitet som kommer i kontakt med alumner, som arbetar med alumnfrågor idag eller skulle vilja göra det i större utsträckning.  Enkäten är en del av den utredning universitetet för närvarande genomför av alumnverksamheten. Enkäten kartlägger hur förutsättningarna och behoven ser ut för att bedriva alumnverksamhet runt om vid universitetet.

Enkäten har 18 frågor och tar cirka 10 minuter att besvara.

Läs mer och besvara enkäten.