– Utgångspunkten för översynen av systemet för resursfördelning till forskning och forskarutbildning är Vision:Medfarm, säger vicerektor Mats Larhed. Genom visionsarbetet har vi tydliggjort mål och strategier för forskningen inom vetenskapsområdet. Dagens modell för resursfördelning har funnits med under lång tid. Den är svår att förstå och koppla till dagens målsättningar.

Syftet med utredningen är ge ett faktaunderlag för beslut om en ny resursfördelningsmodell. Utredningen ska ske genom en bred och inkluderande process.

Utredningen kommer att ledas av en extern utredare, David Samuelsson. Han är utbildad i Datavetenskap vid Uppsala universitet och har en Master of Public Administration (offentlig förvaltning) från Harvard University. Han har bland annat arbetat under åtta år med forskning och högre utbildning vid Utbildningsdepartementet.

Utredningsarbetet inleds omgående med insamling av faktaunderlag samt intervjuer med personer från institutioner och organisatoriska enheter. Utvärderingen ska resultera i en skriftlig rapport som ska vara klar i oktober 2022.