Tillgången till forskningsinfrastruktur är central för forskningens utveckling och har lyfts fram av Uppsala universitet och många aktörer i inspelet till forskningspropositionen. Regeringen har utsett Tobias Krantz, tidigare forskningsminister och senast verksam vid Svenskt näringsliv, som särskild utredare av organisation, finansiering och nationell prioritering av forskningsinfrastruktur. I uppdraget ingår även e-infrastruktur. Utredningen ska vara klar i maj nästa år.

Eftermiddagen inleddes med besök på Freialaboratoriet och den nationella e-infrastrukturen SNIC, båda placerade på Ångströmlaboratoriet. Värdar för besöket var vicerektor Johan Tysk och rektorsråd Kristina Edström.

– Det är bra att utredaren visade stort intresse för dessa infrastrukturer, som båda är viktiga förutsättningar för andra infrastrukturer. Freialab är ett exempel på en unik resurs för instrument och teknikutveckling, som är nödvändig för andra infrastrukturer men hamnar mellan stolarna i finansieringssammanhang, säger Johan Tysk.

Dagens avslutades med deltagande i panelen vid rektorsseminariet om forskningsinfrastruktur i Humanistiska teatern.

Läs mer om seminariet i rektorsbloggen.