I fakultetsrummet på Ångströmlaboratoriet har ett tjugotal personer samlats. Henrik Hedlund, teknisk koordinator på institutionen för informationsteknologi och Tommy Hellberg, teknisk systemadministratör vid universitetsbiblioteket, är två av de som kommit till mötet för att ställa frågor och delta i diskussionerna. 

- Vi är hoppfulla och positiva till förändringen, men det är just nu oklart var vi hamnar, säger Henrik Hedlund. Det kan vara oroande.

 - Vi måste hjälpas åt att se till att det blir bra, säger Tommy Hellberg. Engagera oss medarbetare i organisationsutvecklingen! 

Projektledare Therése Iveby Gardell berättade att projektet just nu arbetar med att identifiera vilka medarbetare som kommer att arbeta på den nya avdelningen. Projektet har också i uppdrag att ta fram förslag till beslut för finansieringsmodell av den gemensamma IT-verksamheten. En IT-nämnd där vicerektorer och överbibliotekarien ingår ska inrättas för att säkerställa inflytande från verksamheten. 

- Är det inte en risk att vi bygger en stor koloss, undrar en av mötesdeltagarna. 

- Det är en större risk att vi inte samarbetar och drar nytta av all den kompetens som finns inom Uppsala universitet, säger Therése Iveby Gardell. Den här förändringen är en viktig fråga för ledningen, och en satsning på IT-verksamheten. 

Många frågor om allt ifrån hur man ska vara fysiskt placerad till finansiering och hur den nya IT-direktören ska introduceras kom upp vid mötet. Trots att många hade farhågor om att komma för långt från den verksamhet man stödjer så uttrycktes även förhoppningar om utökat samarbete och möjligheter till positiv förändring. 

- Det kan lika gärna bli bra, som en av mötesdeltagarna konstaterade.

Bakgrundsinformation och frågor och svar om Universitetsgemensam IT finns på MP.

Om du missade dagens möten finns ytterligare tillfällen på tisdag 19/2, se kalendariet på MP.