Valet av tema för årets 100-lista är en direkt följd av coronapandemin. En stor del av de utmaningar som pandemin orsakar är kopplade till beredskap och samhällets förmåga att hantera kriser.

– Att läkemedelsföretagen snabbt lyckades få fram ett nytt vaccin mot covid-19 visar hur viktigt det är med etablerade strukturer för nyttiggörande av forskningskunskap. Genom 100-listan vill vi därför uppmärksamma forskning som är kopplad till framtida samhällskriser, säger Malin Mohr, projektledare IVA.

100-listan är öppen för forskare och forskarteam, inom tekniska och ekonomiska vetenskaper, som söker kontakt med näringslivet och det omgivande samhället för samverkan kring fortsatt utveckling, tillämpning och nyttiggörande av sin forskning.

Läs mer om utlysningen och hur du gör en ansökan till IVA:s 100-lista 2021.