Projektmedlen utlyses för att stödja lärares och lärarlags utvecklingsarbete syftande till utbildningsförnyelse och pedagogisk utveckling, i linje med det pedagogiska programmets mål och intentioner.

Sista dag för ansökan om projektmedel för pedagogisk utveckling är 24 mars 2022.

Mer information om projektmedel.