Insamlingfonden Bissen Brainwalks hjärta klappar extra för hjärnforskning som kan rädda liv och som kan göra stor skillnad för den som är drabbad av hjärnskada, -sjukdom eller -funktionsnedsättning.

Mejla en beskrivning (gärna populärvetenskaplig, ca en A4) över det planerade forskningsprojektet som ska ske under 2023 samt kortfattad CV till Cecilia Yates, cecilia.yates@uu.se senast tisdagen den 1 november 2022. Sedan sammanställs ansökningarna och vidarebefordras till Insamlingsfonden Bissen Brainwalks styrelse som tillsammans med Mathias ”Bissen” Larsson, grundare av Bissen Brainwalk, beslutar om vilka forskare som vardera kommer tilldelas medel.

Priset delas ut tisdagen den 22 november 13.00 i Köping av Bissen Brainwalks grundare Mattias ”Bissen” Larsson vid en utdelningscermoni i Köpings rådhus med speciellt inbjudna gäster. Det är viktigt att pristagarna kan närvara personligen vid utdelningen.

Insamlingsfonden ”Bissen Brainwalk – till förmån för forskningen som räddade mitt liv” gör ett gediget ideellt arbete i syfte att samla in pengar till hjärnforskningen samt att sprida information om och förståelse kring hjärnans alla sjukdomar och skador. Fonden delar ut medel till hjärnforskningen varje år.