Uppsala–Durham Strategic Development Fund välkomnar både ansökningar avseende forskningssamarbeten och samarbeten inom utbildning. Den gemensamma fonden har utvecklats för att bygga vidare på samarbeten inom Matariki-nätverket och stärka de bilaterala banden mellan universiteten.

Ansökningar inom alla områden välkomnas, men förslag relaterade till följande fokusområden uppmuntras:

  • hälsa
  • klimatförändringar
  • energi och ren tillväxt
  • kulturarv och kultur
  • faror och risker
  • datavetenskap.

Medlen söks i konkurrens och universiteten kommer gemensamt att välja ut projekt att finansiera. Finansieringen uppgår till mellan 10 000–20 000 euro.

Framgångsrika forskningsprojekt förväntas kunna resultera i ytterligare ansökningar om finansiering från tredje part.

Föreslagna utbildningsprojekt förväntas stödja utvecklingen av internationellt lärande och undervisning vid båda universiteten.

Behöriga att söka

  • Sökande måste vara akademisk personal, anställd vid antingen Uppsala universitet eller Durham University.
  • Ytterligare externa parter kan inkluderas, men om deras bidrag i projektet uppgår till mer än 20 procent behövs en tydlig argumentation för detta.
  • Sökande måste ha vara expert inom projektets ämnesområde.

Tidsplan

Utlysningen öppnar måndag den 30 januari 2023. Ansökningar senast den 3 maj 2023.