Ämnen: forskning eller utbildning inom naturvetenskap, teknik, medicin, samhällsvetenskap, ekonomi, humaniora (inkl. japanska) och journalistik.

Behöriga att söka: organisationer, institutioner och enskilda personer. Sökande ska ha fast anknytning till Sverige.

Vistelse i Japan: från en vecka till ett år, under perioden april 2022 – mars 2023.

Sista ansökningsdag: 1 mars. 

Ansökan och information