Sammanlagt kommer stipendier till ett värde av ca 30-40 miljoner att utlysas.

Alla stipendier söks via stipendier.uu.se.

Sista ansökningsdag: 15 februari kl 17.00.