Bidrag ur Vilhelm Ekmans universitetsfond

Ansökningar ska inges till Annika Windahl Pontén (annika.windahlponten@ub.uu.se ), senast måndag 1 november 2021. Fonden stödjer utgivandet av vetenskapliga arbeten författade av tillsvidareanställda lärare vid Uppsala universitet och tjänstemän vid universitets vetenskapliga institutioner.

Bidrag till tryck av vetenskapliga arbeten i AUU:s serier

Ansökningar ska inges till Annika Windahl Pontén (annika.windahlponten@ub.uu.se ), senast måndag 1 november 2021.

Läs mer om bidragen och ansökan.

Frågor: kontakta Annika Windahl Pontén.