Huvudsyftet med stödet är att ge goda förutsättningar för utveckling av tvärgående forskningsprojekt inom Uppsala universitet och därtill konkurrenskraftiga forskningsansökningar.
Stödet innefattar lönemedel för skrivtid för två till tre forskare per projektgrupp, konsultation gällande ansökningens utformning och innehåll samt obligatoriska seminarier.
I första hand ska stödet bidra till utvecklingen av nya forskningsprojekt över ämnes-, institutions- och fakultetsgränser inom Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap. Projekt som även inkluderar forskare verksamma inom något av de två andra vetenskapsområdena inom Uppsala universitet kan också falla inom ramen för stödformen.
Den samlade uppsättning av projektgrupper som stöds ska tillsammans spegla den bredd som ryms inom Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap. 

Observera att ansökningstiden har förlängts till den 20 april.

Mer information om utlysningen 

 

Kontakt: Claes-Fredrik Helgesson, föreståndare och vetenskaplig ledare på Circus, tel. 018-471 38 87, e-post: claes-fredrik.helgesson@circus.uu.se