Startkapitalet och startpaketet ger dig möjlighet att fortsätta med din forskning samtidigt som du kan utveckla din affärsidé tillsammans med UU Invest och UU Innovation.

Utlysningen vänder sig till forskare från hela universitetet inom tre fokusområden:

  • AI och data, till exempel: språkmodeller för svenska språket och juridik, maskininlärning, effektivisering inom privat och offentlig sektor.
  • Fossilfri energi, till exempel: affärsmodeller för övergång till hållbara system, energiomvandling, energilagring.
  • Livsvetenskaper och hälsa, till exempel: medicinteknik, industriell bioteknik, läkemedel.

Uppsala universitet Invest AB (UU Invest) ägs av staten och förvaltas av Uppsala universitet. Deras uppgift är att på affärsmässiga grunder främja att kunskap och idéer utvecklas kommersiellt.