Riksbankens Jubileumsfond (RJ) utlyser varje år projektstöd för en utlandsvistelse för lektorer och professorer i syfte att avsluta långt kommen forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. 

 

Ansökan senast den 24 april 2023.