Riksbankens Jubileumsfond utlyser varje år projektstöd till forskning i samverkan med företag och andra organisationer inom privat, offentlig eller ideell sektor.

Ansökan senast den 11 maj 2023.