Beviljade medel kan tas i bruk redan från och med hösten 2023. Utlyst belopp är sammanlagt 3 000 000 kr.

Sista ansökningsdag: 23 mars 2023.

För mer information se utlysning av projektmedel i medarbetarportalen.