Den första möjligheten är ett ”Gå-i-mål”-medel som kan sökas för att revidera och utveckla befintliga forskningsansökningar för ansökan till externa finansiärer.

Den andra möjligheten är ett forskningsstöd för att bedriva forskning inom ramen för projektets syfte, och erbjuds som forskningstid i tjänst.

Båda stöden kan sökas av anställda vid vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala Universitet.

Sista ansökningsdag är förlängd till den 13 maj 2022.

Läs mer och ansök