Ansök senast 27 april 2020
 

Behöriga att söka är forskare, lärare samt doktorander som är anställda vid Uppsala universitet.
I nätverket ingår förutom Uppsala universitet, Dartmouth College (USA), Durham University (England), Queen´s University (Kanada), University of Otago (Nya Zeeland), Eberhard Karls Universität Tübingen (Tyskland) och University of Western Australia (Australien).

Mer information om utlysning och ersättningsbelopp samt ansökningsblankett.

Medel kan sökas för resekostnader samt för vikarie (gäller inte doktorander) Ersättning för bostadskostnader kan även sökas samt medel för resekostnader för medföljande familj. 

Kontakt: 
Ellen Sjöholm, ellen.sjoholm@uadm.uu.se eller telefon: 471 7577.