Medel kan sökas för en upp till sex månader lång forskningsvistelse under 2023/2024 vid något av universiteten som ingår i Matariki-nätverket.

I nätverket ingår, förutom Uppsala universitet,

  • Dartmouth College, USA
  • Durham University, England
  • Queen´s University, Kanada
  • University of Otago, Nya Zeeland
  • Eberhard Karls Universität Tübingen, Tyskland
  • University of Western Australia, Australien.

Behöriga att söka är forskare, lärare och doktorander anställda vid Uppsala universitet.

Ansökan senast den 28 april 2023.